R E Ž I J N Í _ S T Ů L _ W S W - S I E M E N S _-_ H I S T O R I E

Předmluva: vážení přátelé. K dnešnímu dni (3_2005) toho zase tak moc o historii mixážního stolu WSW-Siemens nevíme. Známe pouze tu historii, kterou jsme s ním zažili a snažíme se získat další informace a foto. Zejména z doby, kdy byl jako špičková technologie nasazen do zvukového studia Československé televize v Praze 6 - Na Petynce. Proto kdo byste měl jakékoliv informace (nemusíme samozřejmě všechny zveřejňovat :-)), prosíme Vás o ně. Jde nám nejen o tištěné materiály, ale samozřejmě o fotografie, ale hlavně i o osobní vzpomínky a svěděctví.


Kapitola první - výroba v Rakousku ve firmě WSW (asi 1966):
- tak o téhle části "života" režijního stolu WSW víme jen velmi málo. Vpodstatě jen to, že byl vyroben. Obáváme se, že se nám ani víc zjistit nepodaří :-( Bohužel firma Siemens, která se v sedmdesátých letech s firmou WSW spojila, se ve svých veřejných archivních materiálech o tomto spojení nezmiňuje a ani neuvádí, jaké výrobní produkty převzala.

Fotografie:
bohužel žádné nejsou :-(Kapitola druhá - dovoz do Československa - listopad 1971:
- prozatím máme jen část informací, které je možno vyčíst zejména z dokumentace. Víme jen, že dovoz po technické stránce (převzetí ap.) zajišťovali pan Riedl, pan Horák a pan Virius - pracovníci Československé televize.

Fotografie:
bohužel žádné nejsou :-(Kapitola třetí - provoz ve zvukovém studiu ČST Praha - Na Petynce 1972:
- tak opět o vlastním provozu toho mnoho nevíme. Snad se nám podaří něco zjistit.

Fotografie:
bohužel žádné nejsou :-(Kapitola čtvrtá - zrušení zvukového studia Na Petynce (???):
- v roce......... bylo zvukové studio na Petynce zrušeno. V provozu byla nová budova na Kavčích horách a tak bylo rozhodnuto, že veškerí tamní studia plně pokryjí potřeby výroby zvukových záznamů. Nová studia byla vybavena novou technologiií a proto byl zvukový stůl uložen ve skladu a čekal a čekal .........

Fotografie:
bohužel žádné nejsou :-(Kapitola pátá - převod do "soukromých rukou" :-) (???):
- ........ a čekal na nás :-). V ČST bylo rozhodnuto, že stůl WSW již nebude nikdy nasazen a že pro ČST má cenu šrotu. Po dohodě s technickým oddělením ČST byl projednán jeho převod na jiný subjekt. V dobách komunistických však nebylo možno prodat stůl přímo soukromým osobám. To tehdejší zákony státním podnikům přímo zakazovaly a to ani prostřednictvím bazarů. Proto bylo dohodnuto, že stůl bude převeden na SSM. Svaz mládeže po čase naštěstí pochopil, že samozřejmě takové zařízení není schopen ani zprovoznit, natož provozovat a tak došlo k dohodě, že bude prodán do soukromých rukou prostřednictvím bazaru (opět za cenu šrotu). A tak začalo znovuzrození režijního stolu.

Fotografie: bohužel žádné nejsou :-(Kapitola šestá - znovuzrození poprvé:
- stůl byl převezen na vypůjčeném přívěsném vozíku taženém vypůjčeným Moskvičem. Dva nadšenci se pustili do rekonstrukce. Po mnoha dnech čištění, oprav, úprav a sčítání škod bylo zjištěno, že k režijnímu stolu chybí m.j. jedna z nejdůležitějších komponent - propojovací párové kabelové spojky mezi hlavní chasis a pomocný rám s jednotkami, který je umístěn pod režiním stolem. Tyto kabelové spojky by sice bylo možno vpodstatě vyrobit, ale velmi velmi složitě. Jednak nebylo možno sehnat původní stejné konektory a jednak by bylo velmi složité dohledat způsoby propojení a hlavně druhy nutných propojovacích kabelů (symetrie, nesymetrie, silové kabely, nn kabely...). Když se již zmínění nadšenci pomalu smiřovali s tím, že stůl jentak nepoběží a že jim začnou bezesné noci mapování propojek a jejich výroba, podařilo se jednomu z nich přesvědčit příslušného pracovníka ČST, aby prohledal ještě jednou sklad a podíval se, zdali někde tyto propojky nejsou. Ochotný pán z ČST opravdu hledal a hledal a hledal a... NAŠEL!!! :-)
Pak již bylo zprovoznění stolu otázkou "jedné dovolené strávené pod stolem" a ...... stůl se rozběhl. Poslední komponentou, kterou se nepodařilo do dnešního dne získat (a již se bohužel nepodaří) byly fantastické kompresory, které byly součástí stolu a pro svojí kvalitu si je ČST ponechala k jinému režijnímu stolu. Kde je jim asi dnes konec .... :-(

Několik dochovaných fotografií: (omluvte zhoršenou kvalitu nsacanovaných fotografií, které byly bohužel nekvalitní již v originálu)


Foto Moskviče:
:-)
...................Kapitola sedmá - provoz a jeho konec (???-1988-???):
- režiní stůl WSW-Siemens byl v této době umístěn v provizorních prostorech v Praze 6 a byl používán pro výrobu demosnímků amatérských a poloprofesionálních kapel a jako mixážní stůl kapely, která v té době používala toto "studio" i jako svojí pravidelnou zkušebnu.
Provoz byl postupně ukončen kolem roku 1988. ........ a stůl byl zakonzervován a odvezen do skladu Praze - Kobylisích.

Fotografie z nahrávání: (omluvte prosíme zhoršenou kvalitu fotografíí, které byly pořízeny z velmi nekvalitního videozáznamu. Děkujeme za pochopení).Kapitola osmá - znovuzrození podruhé(2000-2003):

- ve skladu v Kobylisích vydržel několik let. Pak byl převezen do malých prostor u Mělníka, které byly pro stůl vybudovány. Malé zvukové pracoviště bylo doplněno o novou techniku a počítače. To se psal rok 2000.

Pár fotografií:Kapitola devátá - opět převoz a uskladnění a vybudování nové retro režie (2003-2020):
- v roce 2004 byl stůl opět zabalen a převezen zpět do Prahy, kde se mbyl součástí menšího studia v jakési retro režii, která byla vybudována vedle běžné režie se "současnými" komponenty.


Foto - těsně před rozebráním a uskladněním:Kapitola desátá - 2024 - předání mixážního pultu NTM:
Přece jenom se jedná o tak starý stroj, není možné jeho provoz udržet navždy. Ale má takovou historii, že si zaslouží umístění v některém muzeu.
Podařilo se zjistit pár zajímavostí: například, že v době, kdy byl instalován v Praze - Břevnově ve zvukovém studiu ČST Na Petynce, přes něj vzniklo mnoho zajímavých nahrávek. Dle dochovaných dokumentů a zjištěných svědectví přes něj natáčela i Marta Kubišová jednu z prvních verzí Motlitby, Olympic svůj Únos a další. A dokonce prý i JazzQ legendární Pozorovatelnu...
Děkujeme NTM za jeho převzetí s jistou láskyplnou péčí. I my jsme s ním totiž prožili mnoho krásných chvil za které děkujeme :-)
...............................


V Praze 2024

nahoru